Mineralriket


Rapport, broschyr, film och föredrag

Rapporten ”Mineralriket – tillväxtmotor för Norrbotten” kan nu laddas ner för den som önskar ta del av materialet. Här finns också en kompletterande broschyr med intervjuer och korta fakta om gruvnäringen samt en introduktionsfilm som visades på seminariet Mineralriket i Vetenskapens hus den 4 juni.

Analysen av gruvindustrins betydelse för Norrbotten, har beställts av näringslivsbolagen i Gällivare, Kiruna och Luleå. Huvuddragen presenterades på seminariet i Vetenskapens hus, som att 60 000 norrbottningar har sin försörjning av gruvindustrin, att gruvorna är viktiga för många andra branscher i länet samt symbiosen med Luleå tekniska universitet.

Analysen har gjorts av affärskonsulterna Vasco Advisers på uppdrag av Expandum, Progressum och Luleå Näringsliv. Rapporten pekar bland annat på möjligheten till ytterligare tillväxt i gruvnäringen samt på nödvändiga investeringar i infrastruktur, som dubbelspår på Malmbanan, och föreslår att tillståndsprövningen för nya gruvor ska baseras på liknande principer som för det medicinska området.

Nu kan du också se och höra några av talarna på seminariet.

Rapporten Broschyren Filmen Seminariet

Gruvnäringen – vår framtid

I dagens NSD kan du läsa Niklas Nordströms (S) debattartikel om gruvnäringens betydelse för Norrbotten.

Han skriver bland annat:

Sambandet mellan universitetet och gruvindustrin är så starkt att man skulle kunna säga att; utan gruvnäring inget universitet och utan universitetet nästan ingen gruvnäring. Forskningen och teknikutvecklingen har också genererat många nya företag, till exempel inom informationsteknik, som i sin tur gjort Luleå och Norrbotten till en stark it-region.

Utan basindustrins krav på stabil energiförsörjning och hög it-kompetens hade Norrbotten inte varit på kartan för de nationella och internationella dataföretag som nu investerar i vår region The Node Pole. Man skulle alltså kunna säga; utan gruvnäringen inga serverhallar, eller utan LKAB inget Facebook.

Så där skulle man kunna fortsätta att peka på mineralindustrins betydelse för Norrbotten och inte minst för Luleå? Det räcker med att se tröjreklamen på våra elitlag i hockey och basket för att förstå sambanden”.

Läs debattartikeln i sin helhet här:

Luleå som metallurgicentrum idag och i framtiden

Göran Carlsson, koncernchef Swerea MEFOS

När Swerea MEFOS startade var det inledningen på en metallurgiera i Luleå och på att ett universitet skulle komma till staden. Idag finns Luleå tekniska universitet som bedriver forskning i världsklass. I Luleå finns också samverkan mellan framgångsrika metallurgiska företag, universitetet och forskningsinstitut. Ett tight och kreativt nätverk. Företag från hela världen kommer hit för att ta del av vår verksamhet. Vi har varit med och gjort plattformen för hela Europas stålforskning. Ett hårt internationellt positioneringsarbete har lett till att Luleå idag blir inbjudna till de stora sammanhangen.

Idag finns möjligheten för små och medelstora företag att använda vårt stora nätverk, det finns bra träning tillgänglig på hemmaplan, avancerad forskning och utbildning finns också nära.

Utmaningarna består i att rekrytera de bästa och att det finns attraktiva arbeten till de medföljande.

Luleå är att räkna med när det kommer till metallurgi.

 

 

 

Lars-Eric Aaro, koncernchef LKAB om nuläge och framtidsutsikter

Det är 3 miljarder människor som ska in i medelklassen i framtiden som vill ha samma standard som vi. Då behövs det stål. Efterfrågan på stål är stor idag och 70 procent av dagens stål kommer från gruvor. LKAB har den mest klimatsmarta järnmalmen. Vi brukar säga att ju mer LKAB i världen, desto bättre blir världen, därför vill vi växa. Alla förbrukar stål. Och om vi nu ska tillverka stål borde vi göra det där det skapar minst fotavtryck på jorden, och det är i LKAB:s gruvor. Vi ska vara det mest resurseffektiva gruvföretaget i världen.

Vårt största problem är att vi är för lite människor i Norrbotten. Det är bara skatt som kan lösa detta problem. Vi behöver mer skatt och fler jobb. Vi vill gärna bidra. LKAB har en idé om hur vi ska skapa fler jobb.

LKAB lever och verkar i vårt län, att staden ska vara trivsam och att man tar tillvara på miljön är superviktigt för oss – all vår personal bor här. I 124 år har vi samverkat med Norrbottens näringsliv och samhället, tillsammans och framåt. Forskning och utveckling är a och o, världsklass är det enda som gäller för oss.

LTU är av stor betydelse för LKAB, därför har vi tillsammans med IVA och LTU skapat till exempel Vetenskapens Hus. Vi tror att lite av LTU i centrum i Luleå bidrar till att flera intresserar sig för innovation, kreativa näringar, teknik och liknande. LKAB är 4 500 anställda idag. Vi vill att det ska finnas fler aktörer än LKAB i Kiruna. Unga ska inte vara beroende av en arbetsgivare utan ha möjlighet att byta arbetsplats. Vår strategi sedan 25 år tillbaka är att outsourca visa delar av verksamheten för att det bidrar till att det finns fler företag i regionen.

LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning blev i veckan utsedd till Sveriges bästa bland de största företagen av FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.

Samhällsomvandlingen är viktigt för att LKAB ska vara en attraktiv arbetsplats. Att bygga ett attraktivt samhälle handlar inte bara om att rita hus, det handlar om livet mellan husen. Kultur är därmed en viktig fråga.

Avslutar med ett glädjande fakta – idag är det endast 44 arbetslösa i Kiruna.

Gruvnäringens betydelse för Luleå tekniska universitet, Pär Weihed, professor i geovetenskap Luleå tekniska universitet

Utan gruvnäringen inget LTU, och vart står gruvnäringen idag utan LTU? LTU har tre civilingenjörsutbildningar kopplade till gruvindustrin. Människor kommer från hela världen för att läsa dessa utbildningar. Vi har haft 68 doktorsexamina inom forskningsämnen knutna till Gruv och Metallurgi. LTU är det universitet som har högst direktfinansiering från näringslivet. Kopplingen mot gruvbranschen och LKAB är närmast unik. Vi är med och sätter den strategiska agendan för Europa och det kan vi med tanke på vår ställning, där Norra Sverige står för stora delar av Europas råvaruförsörjning.

Vi måste berätta för Europa och Bryssel att vi är världsledande inom metallurgi.

 

Framtidsplaner:

Vi vill ha ett europeiskt forskningsinstitut för innovation och forskning inom råvarusektorn.

En europeisk nod inom en KIC inom råvaror.

Förlägga europeiska demonstrationer och pilotanläggningar till vår region.

Öka sektorns innovationskraft och förädlingsvärde i regionen.

 

Mineralriket- en tillväxtmotor för Norrbotten

Patric Källman från Vasco Advisers presenterar rapporten ”Mineralriket- en tillväxtmotor för Norrbotten” med underrubriken ”En berättelse om framtidstro”. Rapporten beskriver gruvnäringens betydelse för samhällets utveckling, främst i Luleå, Gällivare och Kiruna, men även i Norrbotten och Sverige. Bland annat när det kommer till den lokala ekonomin, arbetstillfällen, tillväxt, lokalt näringsliv och akademisk forskning.

Sagt under föreläsningen:

”Sverige är en liten aktör på världsmarknaden, men en ledande aktör i Europa.”

”Gruvbranschens logik tvingar LKAB till kontinuerlig innovation.”

”Utan gruvor inget Facebook……men Facebook skapar också gruvor….”

”LTU och gruvnäringen lever i en ovanlig och fruktbar symbios.”

”Norrbotten har landets högsta BRP (bruttoregionalprodukt). Över 200 miljarder kommer att investeras i Norrbotten de kommande åren.”

”Utan gruvnäringen försvinner försörjningen för 60 000 norrbottningar. Med gruvnäringens tillväxtprognos skulle kunna försörja ytterligare 110 000 norrbottningar.”

”Gruvbranschens egen prognos om trefaldigande är optimistisk men inte orealistisk.”

”Det finns ingen strukturerad metod för tillstådsgivning i gruvbranschen. Det skulle gruvnäringen kunna lära sig av den medicinska branschen.”

”Rennäringens samhällsekonomiska betydelse finns inte i slaktvärdet.”

”Gruvor upptar 0,1 procent av Norrbottens yta.”

”Framtidstro i turistnäringen – och även efterfrågan ökar.”

”Målkonflikter – projekteringar, Norrbottniabanan eller dubbelspår på Malmbanan?”

Den 19 juni hittar du den fullständiga rapporten samt en sammanfattande broschyr här på mineralriket.se

 

Välkommen till seminariet Mineralriket

Just nu håller vi på att lägga de sista pusselbitarna inför dagens seminarium med titeln Mineralriket. På plats finns redan moderatorerna, och föreläsarna har börjat droppa in. Det fullständiga programmet ligger nu uppe, ta gärna del av det. Vi önskar er varmt välkomna till Vetenskapens Hus klockan 13.30. För er som inte kan närvara under dagen kommer denna sida att kontinuerligt uppdateras med inlägg från föreläsningarna. Du kan också följa oss på #Mineralriket på Twitter.